minulé tábory

tábor

co jsme dělali v minulých letech...

2023

popletené pohádky

Pohádková říše je již od nepaměti řízena Velkou knihou pohádek, ve které jsou uvedeny všechny pohádky vyskytující se v říši. Kniha pohádek je kouzelná, přepisuje se podle aktuálního dění ve světe lidí. V knize je vždy uvedena verze pohádky, která je vyprávěna nejvíce. Nikdo, ani král, nemá právo přepisovat stránky a pohádky v Knize. Tak to alespoň platilo do doby, než jedna z bytostí zjistila, že se v říši vyskytuje kouzelný brk, který má možnost Knihu a tím i jednotlivé pohádky přepisovat. Pokud by nebyla bytost zastavena, hrozil by zánik celé Pohádkové říše, protože pohádky by přestaly dávat smysl.

Král tedy vkládá všechny naděje do hrdinných oddílů dětí, které jsou vyslány na cestu přes Pohádkovou říši s nadějí, že naleznou předmět přepisující Knihu i toho, kdo ji přepisuje. V první řadě je ale nutné pomoci pohádkovým postavám, aby se naučily hrát své pohádky správně. Během putování děti potkají mnoho pohádkových postav a jejich cesta je zavede až do samotného pekla, kde s pomocí Lucifera naleznou onen kouzelný brk i čerta Brblu, který je zodpovědný za přepisování Knihy. Brk je po odhalení Brblou vrácen a sám Lucifer se zaručí, že brk dobře ukryje. Jaké je zděšení všech, když se druhý den ráno zjistí, že brk padl do rukou  Mrakomora, pána všeho nečasu, a ten začal Knihu opět přepisovat. Dětem nezbývá nic jiného, než se pokusit zastavit Mrakomora a sebrat mu brk.

2022

Hotel transylvánie

Člověk Johnatan se nečekaně dostane do hotelu plného příšer. Místo toho, aby majitel hrabě Drákula Johnatana hned vyhodil z hotelu pryč, nechá ho zde přes jednu noc. Jeho chyba se projeví hned ráno, když zjistí, že se Johnatan během této noci zamiloval do jeho dcery Mavis. Mavis nechce dlouho otálet se svatbou a tak naléhá na svého otce, aby jim svatbu povolil a uskutečnil co nejdříve. Drákula je proti a aby se vyvlíknul ze své odpovědnosti, vymyslí několik úkolů, které musí oba milenci splnit, aby mohla být svatba. 

Ke svému zděšení hrabě zjišťuje, že všechny úkoly byly dvojicí zdárně splněny. Nezbývá mu nic jiného než svatbu skutečně uskutečnit. Jedním z darů je i stroj od doktora Frankensteina na přeměnu člověka v příšeru a naopak. K aktivaci stroje je zapotřebí speciálních tyčinek, které doktor s darem novomanželům předává. V průběhu svatebního večera je stroj neočekávaně aktivován a všichni v okolí jsou přeměněny. Když ráno zjistí, že jsou někým jiným, chtějí se přeměnit zpět, ale tyčinky nejsou k nalezení. Postupem času se navíc ukazuje, že na příšery doléhá zub času stále více a že když se nepřemění zpět, brzy zemřou. Dvojice spolu s dalšími přeměněnými příšerami začíná pátrat po tyčinkách nutných ke znovu aktivaci stroje a přeměnu všech zpět do původní podoby. 

2021

severské legendy

Bájný Asgard, sídlo samotného Odina a všech bohů severského pantheonu, je jen jeden z mnoha světů, kterými je protkána severská mytologie. Obrazem světa je představa obřího jasanu Yggdrasilu, jenž stojí uprostřed vesmíru a jehož větve se rozprostírají nad nebesy a zemí a spojují všech devět světů napojených na strom.  Nyní, jak se na první pohled zdá, tento bájný strom usychá. Pokud by uschnul, znamenalo by to konec všech devíti světů a tedy i známého severského světa. 

Odinovi synové Thor, Týr a Heimdal spolu s dalšími bohy jsou vysláni, aby nejenom zastavili toho, kdo je za usychání stromu zodpovědný, ale i zjistili, proč strom umírá a jaká je možnost jeho znovuobnovení. Během svého putování navštíví mnoho světů Severské mytologie, včetně říše zemřelých Helheimu. Díky sudičkám se poutníci dozvídají o možnosti zachránění stromu a zabití velkého hada, který užírá kořeny stromu. Výpravě nezbývá nic jiného než hada zabít, najít lék a chytit strůjce všeho zlého boha Lokiho, aby mohl být svět zachráněn a Yggdrasil neuschnul. 

2020

tři mušketýři

Hlavní představitelem Francie 17. století by měl být král Ludvík XIII., ale není tomu tak. Král a další jsou pod vlivem mocného kardinála Richelieu, který díky svým mužům a dobře fungujícím špehům nepřímo ovládá dění v této západoevropské zemi. Nadvláda kardinála je ale trnem v oku třem bývalým mušketýrům Atosovi, Portosovi, Aramisovi a jejich kamarádovi D´Artagnanovi, který jako jediný stále zastává post ve službách krále. Král postupem času stále více zjišťuje, že ztrácí moc a nakonec se obrací s prosbou právě na D´Artagnana, aby vyhledal své dávné přátele a dohromady mu pomohli znovu získat moc nad Francií. Vše ale nebude tak jednoduché. Pouhým zabitím kardinála by se z něj stal jen mučedník, kardinál tedy musí být odstraněn nějak jinak.  

D´Artagnan se vypravuje na cestu za nalezením svých kamarádů a s jejich pomocí i sedmi klíčů v rukách významných osobností rozmístěných po celé Francii, které otevírají dveře do královské pokladnice s korunovačními klenoty. Zde by měla být podle informací uschována věc, která má moc odstranit kardinála z veřejného života a znovu navrátit velení do rukou právoplatného krále.

2019

muži v černém

Turnaj v kuličkách se hraje pravidelně každých 10 000 let pokaždé na jiné planetě již od dob svého vzniku před miliony let. Tehdy byly vytvořeny kuličky znázorňující jednotlivé planety a souhvězdí Rasou stvořitelů. Kuličky planet odpovídaly svým velkým originálům, tedy pokud jste vlastníkem dané kuličky, patří vám i originální planeta. Kuličky byly vytvořeny za jediným účelem, aby skončily reálné války o planety ve velkém měřítku ohrožující civilní obyvatelstvo, a tyto spory se přesunuly do malého turnajového měřítka. Kuličky se tedy staly vyhledávaným artiklem, protože díky nim se měří velikosti a mocnost impéria, případně síla jednotlivých ras ovládajících jednotlivé sektory v galaxii. 

Jedna kulička je však důležitější než ostatní. Je to legendární kulička samotné Galaxie. Držitel této kuličky se nemusí ohlížet na jiné kuličky, zkrátka celá galaxie je jeho.  Naštěstí byla tato kulička ztracena před miliony let a nikdo neví, kde se nyní nachází. Nebo tak to alespoň platilo do doby, kdy byla jako pořádající planeta vybrána Země. Sjeli se na ní všechny rasy ze známého vesmíru a pod dohledem agentů organizace Můžu v černém začal na Zemi kuličkový turnaj. Až příliš pozdě si agenti všimli Serleeny, obávané bytosti z hlubin vesmírů, která má na kuličku Galaxie velký zálusk. Je až k nevíře, že takto mocná kulička by se měla vyskytovat právě na nevýznamné Zemi. Vše směřuje k souboji mezi Serleenou a Muži v černém o to, kdo v turnaji zvítězí a získá kuličku Galaxie a tím i právo velet celé Galaxii.

2018

zaklínač

Přestože je svět mnohem bezpečnějším místem, než byl v době velké konjunkce sfér, kdy byli zaklínači stvořeni, nestvůr je pořád dost a zaklínači jsou již prakticky vyhynulý druh. Posledních pár přeživších zaklínačů se tudíž sejde na hradišti Kaer Morhen, aby dali své znalosti dohromady a pokusili se vytvořit novou generaci zaklínačů, která by převzala jejich poslání ochraňovat lidi před zlem. Všemu by měl dozorovat ten nejlepší z nich, Vesemir. Aby zaklínači mohli používat svou plnou sílu, je zapotřebí vypití mutagenů. Štěstí tomu chtělo, že všechny jsou schovány na Kaer Morhen. 

Když je však Kaer Morhen přepaden neznámým bojovníkem a všechny mutageny jsou ukradeny, začne zaklínačům docházet, že válka se zlem je možná blíže, než si dlouhá léta mysleli. Aby mohli najít zlotřilého padoucha, musí požádat o pomoc mocné čarodějky, schopné nahlédnout do minulosti a najít osobu, která mutageny má nyní držení. Začíná putování za nalezením všech nutných ingrediencí k výrobě lektvaru odhalení, získávání spojenců proti zlotřilému neznámému bojovníkovi a nakonec i snaha o jeho poražení, díky čemuž bude svět opět bezpečnější. Všechny mutageny se musí vrátit na Kaer Morhen, aby byla opět nastolena rovnováha sil.

2017

asterix a obelix

Galská vesnice už mnoho let vzdoruje římským nájezdům a zákonům. Úspěch slaví díky mocnému nápoji, který jim jejich druid Panoramix vaří a který jim přináší nadlidskou sílu. Co ale vesnice neví je to, že neúspěchy v jejich dobytí již dlouho leží v žaludku samotnému Ceasarovi. Je patrné, že síla jeho vojska s nimi nic nezmůže a tak připraví lest. Převlékne se za věštce a vetře se do přízně obyvatel galské vesnice. Postupem času se začínají ztrácet předměty nutné k výrobě lektvaru. Když se druidovi ztratí postupně napsaný recept na lektvar, zlatý srp i jeho kotel, dojde mu trpělivost a s pomocí svých dvou kamarádů Asterixe a Obelixe se dává do pátrání, kdo za ztrátami těchto předmětů stojí. 

Ještě než je ale zloděj odhalen, ztrácí se i samotný druid. Nyní je veškeré putování jen na dvou kamarádech, kteří si uvědomují, že zbylého lektvaru opravdu není mnoho a bez něj se vesnice nemůže dlouho ubránit římské přesile. Vše je možné navrátit do normálu pouze vysvobozením druida, který se mezitím dostal až do samotného Říma. 

2016

harry potter

Když před více jak třiceti lety zničil Harry Potter za pomoci svých dvou kamarádů Rona Weaslyho a Hermiony Grangerové svého úhlavního nepřítele Voldemorta myslel si, že nic zlého ho v budoucnu již nemůže potkat. Léta plynula jako voda a on opravdu žil spokojeným životem plným radosti. Když však započne třicátý rok od Voldemortova skonu, začnou se v Bradavicích dít opět divné věci. Vše nasvědčuje tomu, že se někdo snaží Voldemorta opět přivést mezi živé. Jak by to ale mohl udělat? Odpověď se skrývá v tajemné knize, která byla před časem ukradena z Bradavické knihovny. První kroky naší trojice tedy vedou za nalezením této knihy. V ní se dozvídají, že oživení mrtvých je možné a to za pomoci čtyř živodarů. Jedná se o velice mocné předměty, které jsou ale roky uloženy mimo dosah všech chamtivců. 

Teď když přátelé ví, jak je možné Voldemorta vrátit zpět mezi živé, začíná jejich pravé putování. Musí nalézt živodary dříve než onen neznámý zloděj a zabránit tak Voldemortovu návratu. Osud tomu chtěl, že během putování potkají mnoho svých dávných přátel a navštíví nejrůznější místa kouzelnického světa. My jen můžeme doufat, že se Harrymu a kamarádům opět povede zastavit Voldemortova následovníka a spolu s tím i zabránit samotnému Voldemortovi, aby se vrátil ze záhrobí zpět do živého světa.

2015

sherlock holmes

Píše se rok 1898 a v Londýně došlo během několika dní k vraždě, závažné zpronevěře, krádeži a mnoha podvodům, přičemž všechny důkazy ukazují právě na věhlasného detektiva Sherlocka Holmese. Bez možnosti prokázat své alibi, ztrácí Sherlock důvěru celého Londýna. Je nucen vyhýbat se lidem ze Scotland Yardu, musí nocovat na ulicích a snažit se vyhledat svědky, kteří by mu pomohli doložit jeho nevinu a usvědčit pravého pachatele. Jako by toho nebylo málo, Sherlockovi plně nedůvěřuje ani jeho věrný společník Dr. Watson. Je možné, že by byl Sherlock skutečně vrah, nebo se stal slavný detektiv obětí promyšlené konspirace? 

Mimo to Sherlock Holmes vyšetřuje krádeže geniálního zloděje a mistra převleků Moriartyho. Právě on bude hlavním sokem slavného detektiva. Mimo to Moriarty pošle Holmesovi dopis, v němž mu oznámí, že v pěti dnech ukradne pět vzácných předmětů, které jsou uložené na významných místech v Londýně., a dotazem, zda ho Holmes bude pronásledovat a snažit se zastavit. Holmes tuto „výzvu“ přijme a vydává se po Moriartyho stopách.

2014

divoký západ

Když se řekne divoký západ, každý z nás si hned představí nekonečné prérie severoamerického kontinentu a na nich pasoucí se bizony, které od nepaměti patřily zde žijícím indiánům. Postupem času však začali být indiáni vytlačováni ze svých původních lovišť, jejich území se stále zmenšovala a nakonec zbyly jen pouhé střípky původní velikost jejich území. Místo indiánů se teď prohání po prériích muži s kolty proklatě nízko u pasu, kterým slovo strach a ani zákon nic neříká. A právě takový je Billy the Kid, obávaný pistolník a loupežník, který se nebojí ničeho a nikoho. 

Je jen štěstím, že když Billy vykrade banku nedaleko našeho tábořiště, je v okolí jeho úhlavní nepřítel šerif Pat Garett. Šerif nelení a okamžitě svolává na pomoc svoje mladé následovníky a spolu s nimi se vydává pátrat skrz prérie po stopách proradného Billyho. Peníze musí být navráceny zpět a tento zloduch musí být zastaven, aby mohl být na Divokém západě opět nastolen mír a klid. Na konci jejich cesty se konečně ukáže, kdo z dvojice Billy the Kid a nebo šerif Garett je lepším pistolníkem..

2013

cesta do středu země

Před dávným časem se vědec Josef Magma rozhodl sestoupit do středu naší Země, kde doufal v nalezení nových forem života i nerostného bohatství. Bohužel od doby, kdy se vydal na tuto nebezpečnou výpravu do neznáma, o něm nikdo neslyšel. Až o mnoho let později se dobrodruh Žil Vér dozvídá o této výpravě a začíná se chystat napodobit ji. Štěstí při něm stojí, při jedné erupci sopky se na světlo světa dostávají prosebné dopisy samotného Josefa Magmy, podle kterých je jasné, že je stále na živu. Čas je ale jeho nepřítelem a musí být z hlubin Země zachráněn co nejdříve. 

Žil Vér tedy dává dohromady tým těch nejlepších vědců, které by na cestě mohl potřebovat, a kteří by měli zajistit, aby stihl Josefa Magmu zachránit včas. Mezi vědci, kteří jsou osloveni Žilem, můžeme najít takové velikány jako vynálezce dynamitu Alfréda Nobela, konstruktéra koltu Samuela Colta, objevitelku radiace madam Marie Currie-Sklodowskou a nebo tajemného a neznámého Jana Tunela. Všichni dohromady i s týmem mladých vědců se vydávají na dobrodružnou cestu plnou nebezpečných nástrah, překvapivých objevů a zvratů, a nakonec i boje o záchranu našeho světa.

2012

piráti - poklad kapitána morgana

Legendární kapitán Morgan se chystá na svou další loupeživou výpravu. Tentokráte půjde ale o jednu z těch nejnebezpečnějších, které kdy ve svém životě podniknul. Aby bylo možné takto náročnou cestu uskutečni, je zapotřebí kvalitní a připravené posádky, lodi, která nelehkou cestu zvládne, a v neposlední řadě i sesbírat dostatek potravin a vody pro celou posádku. Naštěstí byla nalezena mapa, která by měla ukazovat pozici pokladu, jenž by nám všem měl zajistit bohatství do konce života.  

Posádka je nabrána a vyškolena, loď připravena, zásoby naskladněny, nyní můžeme v klidu vyplout na dalekou cestu po všech světových mořích. Cestou se seznámíme s domorodým lidem některých ostrovů, kteří výměnou za proviant po nás budou na oplátku pomoc s jejich problémy. Rybí lidé nás také během putování poctí svou přítomností. I přes počáteční nesnáze se nakonec do 14 dnů dostaneme na konec naší cesty, kde nás také čeká zasloužená odměna.

2011

egypt

Celý příběh se odehrává v Egyptě, 1250 let před naší letopočtem, kdy na trůnu sedí starý faraon Rames II. a vše se zdá býti v pořádku. Egypt za jeho vlády zažívá jedno z nejhezčích období své existence, vše vzkvétá, lidé jsou spokojení, jídla je dostatek. Je jen k nevíře, že právě takto moudrý faraon dovolí, aby byl v jeho blízkosti odbojnými kněžími vzkříšen zlotřilý Mentuhotep posedlý mocí a zejména nesmrtelností. Oživlá mumie Mentuhotepa se totiž vymyká kontrole kněžích! 

Je to právě Mentuhotep, kdo využije faraonovi slabiny a odstraní ho z trůnu. Sám usedá na jeho místo a spolu s ním začíná v Egyptě krutovláda s jediným cílem – zajistit Mentuhotepovi nesmrtelnost. Pokud by se mu jí podařilo získat, znamenalo by to konec pro Egypt i pro celou tehdejší civilizaci. Naštěstí je k dispozici rituál pocházející z doby, kdy bohové ještě chodili ještě po našem světě a který by ho měl opět navrátit do říše mrtvých. K němu je zapotřebí zkrocení všech živlů, které se na planetě vyskytují.  

2010

mafia

Třicátá léta 20. stolení, město New York, Spojené státy americké. Ocitáme se v nebezpečné době. Spojené státy jsou v této době napůl řízeny legitimní vládou v čele s prezidentem a z druhé poloviny zločineckými mafiánskými gangy. Mafiáni se z plných sil snaží ovládnout New York. V tom se jim samozřejmě snaží zabránit starosta města prostřednictvím své policie. Celý příběh se točí kolem postavy bývalého taxikáře Tommyho Firenzy, který se shodou okolností dostal do jedné mafiánské rodiny. Nyní po pěti letech má zločinu již po krk a chce se opět dostat na dobrou stranu barikády. Výměnou za svou bezpečnost a novou identitu slibuje policejnímu detektivovi Johnu Swimmerovi, že mu sdělí vše, co se od jeho přidání k mafiánské rodině stalo a za co všechno nesou odpovědnost členové této rodiny. 

Během čtrnácti napínavých dní tedy spolu s dětmi projde všechny důležité události a řekne detektivovi všechny podrobnosti o mafiánském životě tak, aby za oněch 14 dní mohla být zatčena hlava mafiánské rodiny sám don Pakone. Aby se k němu děti dostaly, musí postupně eliminovat zbylé členy této rodiny a sbírat důkazový materiál, který se jim bude hodit u finálního soudu s donem. 

2009

ck krach

CK KRACH zahajuje další let na přenádherné, tajemné, tichomořské Tupounovy ostrovy s nádhernými plážemi, přepychovým servisem all-inclusive v našem baru Bongo-Bongo, záhadnými sousošími jaké můžete nalézt třeba na Velikonočních ostrovech a hlavně vulkány, které například inspirují známého zpěváka Dana Nekonečníka k jeho zpěvu s doprovodnou pyro-show… Rozhodně si zde každý přijde na své, odvezete si hromady zážitků, kterým nikdo neuvěří : ))). Proto neváhejte a kupte si palubní lístek naší letecké společnosti Flydown…  

CK KRACH VÁŠ IDEÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ CESTOVÁNÍ A DOVOLENÉ! 

Takto nějak zněl původní propagační letáček, který si koupila velká řada mladých cestujících. Ani jeden z nich netušil, že se jejich vysněná destinace stane svědkem boje mezi dobrem a zlem. Pokud chceme zachránit náš svět je nutné, aby bylo zlo poraženo a toho lze dosáhnout jen jedním způsobem. Rozjet se do širého světa, navštívit mnoho zemí a nalézt v nich ztracené artefakty. Artefakty sice postupně přibývají, ale stále nejsou objeveny všechny!!

2008

tajemství rytíře toulovce

„Bohatým bral a chudým dával.“ Že vám tato věta zní povědomě? Určitě by měla, protože se pojí pravděpodobně s nejznámějším odbojným šlechticem na britských ostrovech, se světoznámým  Robinem Hoodem.  

I české země v tomto nezůstávají pozadu a mají svého loupeživého rytíře, který se snažil, aby se obyčejní lidé měli lépe a šlechta o něco hůře. Legenda přímo praví: „V pískovcových skalách za Vranickým potokem s mnohými společníky a četnou čeledí sídlel loupežný rytíř Toulovec. Zajížděl odtud do Moravy, dobýval tu tvrze a města, a kořist svážel do svého sídla. Ale doma zase vládl rukou měkkou a mnohá dobrodiní činil Proseči a jejímu okolí, zvlášť chorým, a zbožný byl. A žebrák každý žehnal jeho štědrosti. Však také nesly lány mladočovské, desenské a budislavské, a pak ta kořist z Moravy…“ 

Podaří  se statečným mladým panošům začlenit se do party rytíře Toulovce? A jaké dobrodružství s ním asi zažijí na jeho loupeživých cestách? Budou odbojní Moravané houževnatým nepřítelem, který na ně bude čekat na každém kroku? Tyhle a další otázky jistě vpluly do mysli každému panošovi, který překročil říčku Krounku…. 

2007

hvězdná brána

Systém hvězdných bran, které jsou rozeseté po mnoha tisících planet skrz celou naši galaxii, byl zřízen společnou aliancí mnoha národů a kultur z různých planet. Avšak aliance byla před více jak třemi tisíci lety rozprášena a vládu nad mnoha planetami převzal proradný bůh Raa. Země byla doposud uchráněna před vpádem okupantů vládce Raa. Brána byla bezpečně uložena hluboko v zemi na území dnešní Káhiry. Její nalezení před takřka 80 lety, rozluštění tajemného písma doktorem Danielem Džeksonem a zejména její následné opětovné zaktivování však ohrozilo naší Zemi. 

Aktivací brány na sebe Země upozornila a nynější vládce soustavy Apophis, který převzal vládu po bohu Raa, přichází skrz bránu s ultimátem. Buď se do 14 dní lidstvo podrobí jeho vládě nebo planetu Zemi zničí. Statečným SG týmům pod vedením kapitána Lubomíra Vzteklého a zběhlého Apophisova vojáka Tyorka tedy nezbývá nic jiného, než se vydat na cestu skrz sytém bran za dopadením a zničením boha Apophise a záchranou planety Země před jistou zkázou.

2006

dR. emil holub

Jméno doktora Emila Holuba není nutné dlouze představovat. Kdo by neznal legendárního cestovatele, kartografa a etnografa, který v druhé polovině 19. století nesl vlajku tehdejšího Rakouska-Uherska  a českých zemí do míst, kam se moc Evropanů před ním nedostalo. Do povědomí všech se zapsal i jeho souboj o nalezení Viktoriiných vodopádů, kterou svedl s Davidem Livingstonem. Roku 1883 opouští Evropu podruhé a se svými novými spolucestovateli a ženou Růženou se vydává na další svou cestu za dobrodružství. Po mnoha útrapách včetně onemocnění malárií byl bohužel osud celé výpravy zpečetěn v roce 1886, kdy byla jeho výprava ve vesnici Galuonga přepadena domorodými Mušukumby. Jeden z jeho členů výpravy zde umírá, mnohem větší ztrátu ale zaznamená doktor druhý den, kdy zjistí, že byly ukradeny jeho deníky. Jeden z deníků měl velikou cenu, neboť popisoval tajné území s nesmírným přírodním a nerostným bohatstvím. 

Po 120 letech od přepadení je existence deníku už pouhým mýtem předávaným ústně ve formě pohádek. Možná právě proto se rozhodlo pokusit se tento deník najít několik desítek mladých dobrodruhů pod vedením starších a zkušenějších cestovatelů. Spolu s deníkem se snaží najít i v něm zakreslenou mapu neznámého tajemného území.

2005

chronos - časem tam i zpět

Z laboratoří výzkumného ústavu je ukraden Chronoskop, který umožňuje cestování v čase. Táborníci jsou požádáni tvůrcem toho přístroje prof. Chronosem o pomoc, aby získali zpět časostroj. Za krádeží stojí jeho bývalý spolupracovník doktor Herr Zeit, který se snaží změnit minulost. V tom mu však mají zabránit statečné družiny táborníků, které během pronásledování Herr Zeita zažijí nejedno dobrodružství a navštíví rozličná období lidských dějin. Jsou přivítáni na dvoře císaře Karla IV, mohou okusit alchymistickou dílnu císaře Rudolfa II. a zažijí olympijské hry ve starověkém Řecku. Na konci svého putování opravdu naleznou Herr Zeita a seberou mu ukradený přístroj. Čas tedy opět bude putovat jen dopředu.

2004

tajuplný ostrov

V průběhu války severu proti jihu v r. 1865 uprchne z obklíčeného města Richmondu pětičlenná skupinka uvězněných seveřanských mužů vedená Cyrusem Smithem pomocí balónu. Balón je unášen větrnou smrští a po pěti dnech dopadá na opuštěný ostrov v Tichém oceánu, 2000 km od nejbližšího obydleného místa, ostrovů Polynésie. Trosečníci však neztrácejí naději na přežití. Ostrov si obydlí podle svých představ s pomocí tajemných sil, ve kterých v závěru příběhu poznávají kapitána Nema. Osud a štěstěna tomu chtěla, že se nakonec všichni vrací zpět do civilizace.

2003

indiánské léto

Táborníci jsou požádáni o pomoc při hledání truhly, která byla indiánům ukradena z jejich domoviny proradnými bandity. V truhle se nacházela práva indiánů k půdě, na které žili. Úkolem družin je získání zpět ukradeného práva a jeho předání zpět indiánům. V cestě jim bude stát skupinka zlotřilých banditů, kteří se za každou cenu snaží zabránit přední truhly zpět jejím právoplatným majitelům.

2002

tajemství sošek

Hra na motivy televizní soutěže Po stopách Xapatamu odehrávající se v dalekém Mexiku. Úkolem družin táborníků je získání indicií vedoucích k umístěné sošek. Tyto vzácné sošky musí být co nejdříve nalezeny. Cesta za nimi ale nebude jednoduchá. V putování bude táborníkům stát velké množství nepřátel všech rozličných druhů a vypořádat se s nimi a jejich nástrahami  bude zkouškou ohněm. 

2001

robinson crusoe

Příběh se odehrává v 17. století na pustém ostrově kdesi v Atlantském oceánu. Táborníci se přeměňují do role trosečníka Robinsona, kdy museli zdokumentovat a prozkoumat celý ostrov, snažit přežít v nelehkých podmínkách s nedostatkem potravin a pitné vody, osvojit si dovednosti na výrobu nejzákladnějších potřeb pro každodenní život, poradit si s všudypřítomnými kanibaly a osvobodit věrného přítele Pátka z jejich spárů. Za splněné úkoly získají postupně materiál na stavbu lodě, která je na samotném konci hry vysvobodí z ostrova.

2000

z pohádky do pohádky

Družiny táborníků procházejí pohádkovým světem. V pohádkách plnily úkoly a získávali indicie k nalezení pohádkového pokladu. Nikoho nemůže překvapit, že během putování skrz Pohádkovou říši potkají mnoho pohádkových postav včetně Červené Karkulky, na kterou již netrpělivě čeká vlk, nebo hloupého Honzu s ranečkem buchet na zádech.

1999

cesta kolem světa za 80 dní

Námětem hry byla knižní předloha Cesta kolem světa za 80 dní. Nebýt sázky v Reformním klubu, těžko by se usedlý anglický džentlmen Viliam Fog rozhodl objet za 80 dní celý svět. Na cestě zažívá se svým věrným sluhou četná dobrodružství, která mu přinesou nejen slávu, ale i štěstí v lásce. Čas je nicméně stále jeho nepřítelem. 

1998

pocahontas

V roce 1607 z Londýna vyplouvá loď do Nového světa, které velí mladý kapitán John Smith. Skupina britských dobrodruhů včetně chamtivého guvernéra Johna Ratcliffa a pohledného námořního kapitána Johna Smitha připlouvá do Nového Světa s úmyslem dobývat zlato a další poklady. V té době krásná indiánská princezna Pocahontas, dcera náčelníka Powhatana, přemýšlí o svém poslání v životě. Měla by se provdat za Kocouma, drsného válečníka, kterého pro ni vybral její otec, nebo ji připraví osud něco jiného? Statečné družiny dětských objevitelů připlouvají spolu s britskými dobrodruhy s cílem co nejvíce poznat místní kulturu, zdokonalit se v přírodních znalostech a indiánských dovednostech.

1997

primátor ditrich

Příběh celotáborová hry se odehrává zhruba v polovině 19. století v okolí Prahy. Hlavní postavou je kapitán parníku Primátor Dittrich, který se vydává se svojí posádkou na plavbu. Cestou zažívají různá dobrodružství a setkávají se s různými postavami tehdejší doby např. s panem Barrandem, kde se blíže seznámí se zkamenělinami. Cílem hry je bezpečný návrat s parníkem do přístavu a nasbírat co nejvíce zkušeností z cesty, která není jednoduchá, protože všude jsou nastražena nebezpečí či překážky.     Například naší cestu nám v půlce neplánovaně zkomplikovala povodeň, která zasáhla tehdy velkou část našeho území. Naštěstí se vše obešlo bez větších škod a tábor po denní evakuaci mohl pokračovat.  

1996 - klondaik

1995 - země oz

1994 - gabun

1993 - bohové olympu

1992 - mimozemšťané

1991 - rytíř toulovec

2212-barva_01
cropped-2212_LOGO-KROUNKA-kopie-1.png
2212-cernobile_razítko
  • krounka@email.cz
  • tel. č.: 721 209 649